top of page

GDPR, sekretesspolicy

Hos SMARTnaprapati har vi et stort fokus på en professionell hantering av dina personuppgifter.

 

SMARTnaprapati är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas enligt Sveriges lagar. Vi är pliktiga att följa GDPR och patientsäkerhetslagen.

 

Dataskyddsreglerna(GDPR) grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Alla människor har rätt till respekt för privat- och familjeliv och till skydd av sina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vilka skyldigheter vi har när vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/

 

Patientsäkerhetslagen ”syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet.” Du kan läsa mer om patientsekrhetslagen här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659

 

Denna sekretesspolicy och dessa lagar visar vad du har krav på när vi samlar in information om dig, samt vilka andra rättigheter du har som patient hos oss.

Har du frågor kring denna privacy policy, vill radera uppgifter, eller önskar att lämna ett klagomål på en behandling, kan du kontakta oss på: info@smartnaprapati.se.

bottom of page